Het verhaal van Aloha

Aloha inspireert door anders te zijn, door gasten op avontuurlijke wijze te laten proeven van ons eten, én van de toekomst van het eten.

Terwijl jullie kunnen genieten van een vakantiegevoel, of een stukje nostalgie in voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana, zijn wij bezig met het innoveren van de horeca-industrie. Wij willen dit doen door te laten zien hoe een goed lopende onderneming, met gezonde kwaliteitsproducten, ook verantwoordelijkheid kan nemen voor onze aarde.

We experimenteren met nieuwe gerechten en dranken. We kiezen onze producten zorgvuldig om tot de beste smaken te komen, terwijl we tegelijkertijd letten op de impact die onze keuzes hebben op de planeet.


We willen onze positieve impact zoveel mogelijk vergroten, daarom voeren we binnen Aloha een actief MVO beleid, en denken we in kringlopen. Dit houdt in dat we met het hele team nadenken over de herkomst, het transport, de verpakking, het gebruik en het afval van onze producten.

Om de kringloop echt sluitend te maken, gaan we nog een stap verder. We zien afval namelijk als een product dat waarde heeft. Zo maken we van restanten melk uit de koffiebar ricotta voor onze salades, is de fruitige bes van de koffieboon de basis van onze ijsthee en zullen we in de toekomst al ons keukenafval omzetten tot compost wat we terugleveren aan Rotterdamse stadslandsbouw initiatieven. Voor meer inspirerende voorbeelden, klik hier.

Binnen deze kringloop blijven we innoveren om onze positieve impact op de omgeving verder te vergroten. Als wij de kringloop niet binnen Aloha verder kunnen sluiten, zoeken we partners die dit met ons kunnen doen.

Het sluiten van de kringloop is de grote uitdaging van onze tijd, vandaar dat wij naast Aloha de stichting Noblesse Oblige hebben opgericht, waarmee wij ondernemers en consumenten willen activeren tot kringloopdenken.
[/vc_column_text]

Deze missie kort uitgelegd uit door chefs, ondernemers en andere sleutelfiguren uit de horeca-industrie?

Noblesse Oblige

Noblesse Oblige

Wat als we het systeem zo weten te veranderen dat het concept afval zoals wij het kennen niet meer bestaat. Dat we bij de intentie om voedsel te produceren al nadenken over de oorsprong en het volgende leven van ons eten. Noblesse Oblige is waar deze verandering begint.

Wat is het probleem?

Onze aarde is het beste voorbeeld van een kringloop. Zij bestaat zelfs uit oneindige kringlopen zonder afval: planten en dieren eten, gaan dood en komen weer als voedingsstof terecht in de bodem. Binnen een kringloop economie geldt hetzelfde principe. Alles is van waarde en behoud waarde door zo te produceren dat, aan het einde van de gebruiksduur, met dezelfde middelen nogmaals een hoogwaardig product te maken. De grondstoffen van gebruiksproducten, zoals eten, worden teruggegeven aan de natuur in de vorm van bijvoorbeeld compost.


Deze natuurlijke kringloop hebben mensen doorbroken met een lineair systeem waarin we nemen wat we nodig hebben om een maaltijd te bereiden, waarna we resten van de bereiding en te grootte porties simpelweg in de prullenbak gooien. We nemen, we maken en we gooien weg. Maar de intentie voor hergebruik en de waardering van producten ontbreken. Wanneer we denken en produceren in kringlopen, staan deze intentie en waardering voorop.

Welke verandering is nodig?

Om terug te gaan naar een natuurlijke kringloop is meer nodig dan technische innovaties. Het is de uitdaging om processen te innoveren en anders te denken. We hebben een systeemverandering nodig. Dit betekent dat we moeten samenwerken binnen de voedselketen en daarbuiten met andere sectoren. Het gaat namelijk om alle bedrijven, instellingen en consumenten die onze economie vormen. Onze aarde is al een kringloop, wij hoeven alleen maar weer mee te doen.

Stichting Noblesse Oblige

Wij geloven dat succes bijzondere verplichtingen met zich meebrengt en zien het als onze verantwoordelijkheid om de weg terug te vinden naar kringlopen.

Grote veranderingen zijn pas mogelijk wanneer wij uit onze comfort zone stappen. Om dat te kunnen doen, moeten we inzien binnen welke comfort zone wij ons nu bewegen. Op die manier wordt helder binnen welke kaders en routines wij denken en handelen. Welke betekenis heeft voedsel voor ons? Via welke weg komt het op ons bord? Wat doen we met de resten? Deze vragen worden nog interessanter als wij ze als één groot vraagstuk zien. Hoeveel waarde hecht jij aan wat er nu op je bord ligt en aan de weg die het daarvoor en daarna aflegt?

Wij willen het bewustzijn en de kennis van bedrijven, ondernemers en consumenten vergroten over de voedselkringloop, om zo een mind shift te bewerkstelligen. Aloha is ons platform voor verbinding waar we de Waste Station of The Future zullen bouwen. Dit wordt een interactieve hoek waar centraal een grote machine komt te staan. Hier gaat GFT-afval in en komt hoogwaardige compost uit. Daar omheen ontwikkelen we tastbare en interactieve voorlichting voor jong en oud, consument en ondernemer, om te activeren tot kringloopdenken en –handelen. We hoeven niet méér te produceren, we moeten anders handelen.

Schrijf je in voor nieuws over Noblesse Oblige:

MVO


Aloha MVO

Bij Aloha nemen wij graag verantwoordelijkheid voor onze gasten, ons personeel en de wereld om ons heen. Deze verantwoordelijkheid hebben wij doorvertaald in vijf heldere pijlers, zodat wij iedereen kunnen laten zien wat wij doen.

Menu

In ons menu stellen we gezonde kwaliteitsproducten centraal. In verhouding bieden we meer groente aan dan vlees- en visproducten. We combineren echt goed eten met zo min mogelijk verspilling. We experimenteren met het gebruik van restproducten van de bereiding, letten op portie-grootte en ons keukenafval zetten wij om in compost.

Circulair denken en werken

We kopen lokaal en seizoensgebonden in en verwachten van onze leveranciers dat ze meedenken over duurzaamheid. We denken en werken circulair. We hanteren een goed doordacht inkoopbeleid. Hierbij is ook belangrijk dat we letten op portiegrootte en dat we innovatieve gerechten bedenken waarbij we experimenten met restproducten van de bereiding. Wat overblijft zetten we zo veel mogelijk om in restwaarde. Zo groeien op ons koffiedik de oesterzwammen van ‘Rotterzwam’, welke we terugbrengen in onze gerechten. Onze koffiemayonaise bereiden we met ongebruikte espresso shots en restproducten uit onze eigen branderij. Daarnaast is onze inrichting gericht op het creëren van nieuwe waarde, onder andere door prachtig meubilair een tweede leven te geven en onze vloeren te maken van gebruikt hout. Wat gerepareerd kan worden gooien we niet weg, maar herstellen we zelf.

Mensen

Horeca is zwaar werk, daarom maximeren we de werkdagen van onze mensen tot gemiddeld acht uur, hebben we een verplichte pauze met een gezonde maaltijd, en geven we hen een sportschoolabonnement of een bijdrage in andere sportactiviteiten. Naast werkplezier hechten we veel waarde aan input en betrokkenheid. We creëren bewust een zo divers mogelijk team mensen met een hart voor eten en drinken en oog voor de toekomst. We denken samen na over hoe Aloha nog duurzamer en circulairder kan, en hoe we onze gasten een nog betere Aloha-ervaring kunnen bezorgen.

Toegankelijkheid

In Aloha is iedereen welkom. We werken er hard aan om Aloha ook in praktische zin optimaal toegankelijk te maken. Er ligt een nieuwe entree klaar op de tekentafel, waardoor ook gasten die minder goed ter been zijn Aloha in kunnen. Binnen kunnen de gasten kiezen uit zitplaatsen op verschillende plekken en hoogtes, met of zonder leuningen.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Een betere wereld maken we met zijn allen. Daarom hecht Aloha veel waarde aan een goede relatie met de omgeving. We organiseren denktank sessies over duurzaamheid met externe partijen. We praten met studenten die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van duurzaamheid. Zij inspireren ons en wij inspireren hen. Ten slotte doen we vrijwilligerswerk, onder andere bij de Voedseltuin.


Blue City


Aloha in Blue City

Sinds 2015 zijn we met trots onderdeel van Blue City [link], waar ook afval niet zomaar een eindproduct is. Bij Blue City geloven we dat, net als in de natuur, afval een restwaarde heeft. Zoals Aloha zijn alle ondernemers binnen Blue City bezig om tot sluitende kringlopen te komen. Binnen het pand experimenteren we samen, om zo nieuwe manieren te ontdekken waarop we onze productieprocessen op elkaar af kunnen stemmen en combineren. Hiermee willen we van Blue City één grote kringloop maken, waarbij het afval van de ene ondernemer, een ingrediënt is voor het product van de ander.

Een concreet voorbeeld hiervan is de wijze waarop Rotterzwam koffiedik en vliesjes uit onze koffiebranderij hergebruikt als grondstof waarop oesterzwammen gekweekt worden. Deze oesterzwammen worden verwerkt tot bitterballen die wij in Aloha serveren met onze koffiemayonaise!

In de documentaire ‘Groene Dromen’ van het VPRO wordt meer informatie gegeven over Aloha en Blue City.
Bekijk de documentaire ‘Groene Dromen’ online


Meer weten over Circulaire Economie? In deze video wordt het kort en helder samengevat.

Kringlopen in Aloha

Voorbeelden van kringlopen in Aloha

Bijen in Aloha

We hebben een bijentuin op ons terras in samenwerking met Stadsimker Bouna. De honing gaat naar de keuken en in de thee. De bijenwas gebruikt de meubelmaker die van resthout meubels maakt voor onder andere de kantoren binnen Blue City.

Groente afval? No Way!

We composteren ons keukenafval in zogenaamde Hungry Bins, waarin wormen groenteafval omzetten tot hoogwaardige compost. Het scheelt niet alleen in afvoerkosten van ons restafval, maar we gebruiken compost ook als bemesting van de moestuin, leveren delen terug aan andere ondernemers in het pand en gebruiken het vocht uit de compost als 100% natuurlijk superfood voor onze beplanting.

Van koffiedik naar oesterzwambitterbal

De oesterzwammen van Rotterzwam groeien op koffiedik en koffievliesjes afkomstig uit onze koffiebranderijk. Wij verwerken in Aloha deze oesterzwammen tot bitterballen welke we serveren met koffiemayonaise! Gemaakt van overgebleven espresso shots en koffieresten uit de koffiebranderij.

Creatief met koffie afval

Naast de oesterzwammen die groeien op ons koffiedik en koffiemayonaise van overgebleven espresso shots, doen we nog veel meer met ons koffieafval. We koken met cascara, de huls waar de koffiebes in zit. Cascara bevat van zichzelf veel suiker en heeft een fruitige smaak. We verkopen het om thee van te zetten, gebruiken het als suikervervanger in onder andere cocktails en frisdrank en onze koks koken er graag mee.

Samen met brouwer Vet & Lazy heeft Aloha zelfs een eigen bier gebrouwen: Cascara White Stout. Een heerlijk fris en zomers biertje met de fruitigheid van onze cascara en het diepe donkere van onze koffie!