Over Noblesse Oblige

De kringloopeconomie
De aarde bestaat uit oneindig veel kringlopen: planten en dieren eten, gaan dood en komen weer als voedingsstof terecht in de bodem. Deze natuurlijke kringloop hebben wij als mensen doorbroken met een lineair systeem, waarin we nemen wat we nodig hebben en wat we over hebben simpelweg in de prullenbak gooien. Dit put onze aarde en haar bronnen uit.

Om terug te gaan naar een natuurlijke kringloop is meer nodig dan technische innovaties. Binnen een kringloopeconomie geldt hetzelfde principe als in de natuur: alles is van waarde en behoudt waarde. Het is de uitdaging om processen te innoveren en anders te denken. We moeten hiervoor samenwerken met alle bedrijven, instellingen en consumenten die onze economie vormen.

Aloha als onderdeel van de kringloopeconomie
Aloha heeft altijd willen laten zien hoe het anders kan – zonder met een belerende vinger te wijzen. Een restaurant neemt een bijzondere positie in binnen de samenleving; bezoekers komen hier naartoe voor ontspanning en afleiding, en wij geloven dat juist vanuit ontspanning inspiratie kan ontstaan voor het zien van nieuwe mogelijkheden. Zeker in de speelse en groene omgeving die Aloha biedt.

Er is echter een grens aan hoe ver Aloha kan gaan in haar bezoekers actief te laten zien hoe ze anders kunnen denken en doen. Het is en blijft natuurlijk een restaurant om te relaxen! Om de maatschappelijke doelstellingen te vergroten en te versnellen hebben we daarom Stichting Noblesse Oblige opgericht.


Stichting Noblesse Oblige
We zien dat een restaurant een interessant podium is om niet alleen mensen aan elkaar te verbinden, maar ook om een bepaald gedachtegoed aan de kaak te stellen. Wij willen ons inspannen om binnen ons voedselsysteem een aantal, in onze ogen, belangrijke veranderingen door te voeren. Voor een deel kan dat in ons restaurant, voor een deel ook niet. We hebben Stichting Noblesse Oblige in het leven geroepen om die doelen, waarin wij onze verantwoordelijkheid willen nemen, te vergroten en versnellen.

Stichting Noblesse geeft om dezelfde principes als waarop de blauwe economie gebouwd is. Wij willen business modellen ontwikkelen, die voedsel producerende bedrijven in staat stelt om hun organische reststromen om te zetten naar een hoogwaardig product. We focussen ons hierbij vooral op grotere restaurants en hotels, die met behulp van het programma dat wij met de stichting opzetten, in staat gesteld zullen worden om hetgeen dat hen nu geld kost, afval, om te zetten tot iets wat geld oplevert.

In 2018 zijn wij aan de slag gegaan met ons eerste project: de Aloha waste-station en het zwarte goud. Dit project test binnen Aloha hoe er met een afvalverwerker en micro-organismen voor gezorgd kan worden dat alle resten van organisch materiaal binnen een restaurant weer van waarde worden. Wanneer bij Aloha al het organisch afval wordt omgezet tot Bokashi, of te wel compost 2.0., zullen wij het als business-model uitrollen, zodat ook andere horecaondernemingen hiermee aan de slag kunnen gaan. In plaats van betalen voor afval, zullen zij compost kunnen gaan leveren op lokaal niveau!

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de stichting, de ontwikkelingen rondom dit project en projecten in de toekomst? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief: